O Ladanto

Poslání našeho portálu e-Škola je zaměření se na doučování žáků ZŠ, studentů středních a vysokých škol a dále všech, jenž mají zájem se vzdělávat.

Tento projekt vznikl na základě myšlenky nabídnout formu vzdělání a doučování v tomto rozsahu, jaký v současné době nenabízí nikdo na trhu.

Nastupující generace naší společnosti stojí proti řadě nástrah, k nimž patří nebývalý přístup k informacím, iluze snadného zisku či nízká odolnost vůči přirozeným nezdarům života. Naším cílem však je, aby žáci ve svém životě nesli ovoce svého studijního úsilí, pokory a odvahy.

 

Především je třeba vytyčiti si vysoký cíl, vyhýbati se zahálce, nezoufati v nehodách a nikdy neklesati na mysli.“

Jan Amos Komenský