Ochrana osobních údajů

 

  1.  V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), které se s účinností od 28. 8. 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Ladanto Agency s.r.o. jako Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro kupujícího, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména kupujícího.
  2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
  3. Nákupem v portále www.ladanto.cz dáváte souhlas s tím, že Společnost společnost Ladanto Agency s.r.o. může předávat osobní údaje svých zákazníků za účelem rozesílání obchodních sdělení, třetím osobám, a to poskytovatelům služeb rozesílky obchodních sděleních. Jinak ze strany společnosti společností Ladanto Agency s.r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

 

 

                     Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.10.2021